Oferta

  • Montaż sieci wodociągowych
  • Montaż sieci kanalizacyjnych
  • Montaż przyłączy wodociągowych
  • Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków
  • Montaż szamb bezodpływowych
  • Na zlecenie wykonujemy przygotowanie projektu wraz z finalizacją przedsięwzięcia łącznie z odbiorami technicznymi